fejlec

Filep László Természetvédelmi Díj

A
Fejér Megyei Természetbarát Szövetség
által alapított
„Filep László Természetvédelmi” Díj 
és adományozási Szabályzata

I.)
      A Fejér Megyei Természetbarát Szövetség 2005. évi Küldöttközgyűlése a Természet-védelmi Szolgálat javaslata alapján megalapította a Filep László Természetvédelmi Díjat. A Természetvédelmi Szolgálat Intéző Bizottságának javaslata alapján a Szövetség Elnöksége meghatározta a Díj adományozásának rendjét.
II.)
      Filep László a díj névadója. Filep László tanító családból származik. Ő maga nem volt oktató, de a család hatása beléivódott, természetvédelmi munkája során is mindig tanította az általa vezetetteket. Tizenegy éven át volt a Természetvédelmi Szolgálat elődjének, a Társadalmi Erdei Szolgálatnak a fejér-megyei vezetője. Tevékenységének ideje alatt országos szinten is elismert eredményeket ért el a Fejér-megyében a Társadalmi Erdei Szolgálat. A társa-dalmi és hivatásos természetvédelmi szervezetekkel kialakított és fenntartott rendszeres kapcsolattartással nagy elismerést vívott ki a TESZ számára.

A Díj adományozási szabályai

  1. A Természetvédelmi Szolgálat elismertségének javítása céljából évente a Szolgálat Intéző Bizottságának javaslatára a Díjat a Megyei Szövetség Elnöksége az abban az évben kiemelkedő teljesítményt nyújtó szolgálattevő TeSz tagnak ítéli oda.
  2. A Díj átadása minden évben az (április hóban) esedékes megyei TeSz találkozó éves értékelő ülésén ünnepélyes keretek között történik.
  3. A TeSz Intéző Bizottság egyrészt a tárgyév során beérkezett szolgálati Jelentések alapján, másrészt a Fejér Megyei Természetbarát Szövetség Szakosztályaiból érkező javaslatok alapján dönt a kitüntetendő TeSz-tag személyéről.
  4. A díj egy fém serleg, adományozását (dísz)oklevél tanúsítja, és tárgyjutalommal jár.
  5. A Szakosztályvezetőktől érkező felterjesztések, javaslatok beadási határideje minden év március 1-e.
  6. A felterjesztések erre szolgáló adatlapon történnek, amely a Szövetség irodájában igényelhető.
  7. Az évek során adományozott kitüntetésekről a Szövetség TeSz adminisztrációjában naprakész nyilvántartást kell vezetni.
  8. Ugyanaz a személy 3 éven belül ismételten nem tüntethető ki ezzel a díjjal.

A Fejér Megyei Természetbarát Szövetség Elnöksége jelen kitüntetés szabályzatát 2005. április 7-i ülésén jóváhagyta.

A Díszoklevél egy mintapéldánya:

www.fejer-tura.hu
www.webszerk.hu