fejlec
Megállapodás TeSz szolgálatok teljesítéséről: 

 

Megállapodás (Városgondnokság)
      A Fejér Megyei Természetbarát Szövetség Természetvédelmi Szolgálata és a Székesfehérvári Önkormányzat Városgondnoksága, mint a Sóstó Természetvédelmi Terület üzemeltetője megállapodnak abban, hogy a Sóstón található természeti és tárgyi értékek megőrzéséért együttműködnek az alábbiak szerint.
      1.) A Természetvédelmi Szolgálat (TeSz) a Fejér megye területén megszokott szolgálat tevéseit kiterjeszti a Székesfehérvár Sóstó területére is, amellyel hozzájárul ahhoz, hogy az ott található természeti és műtárgyi értékek tönkretételére irányuló cselekmények megelőzésében jelenlétükkel, járőrözésükkel részt vesznek.
      2.) A szolgálattevők járőrözési területe a Sóstó Természetvédelmi Terület tan-ösvényének nyomvonala. Különös tekintettel és figyelemmel kell lenni a Kócsagtoronyra és a hozzá vezető bürühídra, az erdei tanteremre és a hozzávezető bürühídra, a régi madár-megfigyelőre és a hozzávezető bürühídra, a zöld tanyára és környékére, illetve az ismertető táblákra, irányjelző oszlopokra, az ösvények mentén található növényi, állati értékekre (pl. ne tépkedjék le a virágokat, ne zaklassák a madarakat).
      3.) A szolgálattevők a szokásos „Jelentés” lapot használják megfigyeléseik, tapasztalataik rögzítésére, és a szokott módon juttatják el a megyei Természetbarát Irodába. Amennyiben intézkedést igénylő észrevétel van, rendelkezésre fog állni a Városgondnokság illetékesének, valamint a Sóstó hivatalos őrzőinek és felügyelőinek telefonos elérhetősége, illetve nem azonnali intézkedés esetén írásban a Zöld tanyához lehet bedobni az észrevételt.
      4.) A szolgálattevés időtartama minimum 6 óra, célszerű 6-8 óra ott tartózkodást választani. A szolgálatok teljesítése lehetséges hétköznapokon, de hétvégeken is.
      5.) Szolgálat időpontjául lehet előre megbeszélt napot választani, amikor is a Sóstó felügyelők (Márton Edit, Gáspár Attila) által javasolt bejárási útvonalat kell teljesíteni, de lehet egyeztetés nélkül is (olyanoknak javasolt, akik már jól ismerik a területet, tudják, mikre kell odafigyelni). Jelentést minden esetben kell írni. Az egyeztetett időpontú bejárásokat a két felügyelő valamelyike igazolja.
      6.) Gyors intézkedést igénylő esetekben rendelkezésre fog állni a két Sóstó felügyelő mobil telefonjának a száma, illetve a Városgondnokság Sóstó referensének a telefonja.
      7.) A Sóstón teljesíthető szolgálattevés egyike a TeSz tagok számára kötelező két (2) szolgálatnak (a másik Kisgyón). Ennek megfelelően kezelendő a feladat a szolgálatot teljesítő TeSz tag részéről.
      Ez a Megállapodás kísérleti jelleggel 2008. július 01-től veszi kezdetét, az év második felében szerzett tapasztalatok szerint módosulhat, és 2009-től válhat véglegessé.

Székesfehérvár, 2008. május 

…………………………………….                                   ……………………..………………
Szfvár MJV  Önkorm. Városgondnok                                           Megyei TeSz vezető

 

 

Megállapodás (Kisgyón Bizottság)
      A Fejér Megyei Természetbarát Szövetség Természetvédelmi Szolgálata és Kisgyón Bizottsága megállapodik abban, hogy a Kisgyón Telephely és természeti környezete védelmét a Szolgálat közreműködésével is javítja. A megállapodás tartalma a következő.
      1.) A Természetvédelmi Szolgálat (TeSz) a megye területén a megszokott módon végzett szolgálatait kiterjeszti a Kisgyón Telephely és természeti környezete területére is.
      2.) A szolgálatok kiterjednek magának az épületegyüttesnek a felügyeletére, de tágabb környezetére is, amely magában foglalja az Emlékmű és környékét, a „Szentélynek” a helyszínét és környékét, valamint a „Feltárást” és környezetét.
      3.) Szolgálatnak az számít, ha legalább 6 óra időtartamra kiterjed az ügyelet, 6-8 óra ott töltött idő javasolt. Szolgálatot a felsorolt területeken lehet teljesíteni hétköznapokon és hétvégeken is.
      4.) A szolgálat időpontját célszerű előre egyeztetni (pl. Sűdy Péterrel), mert így kulccsal lehet kimenni, az épületben is lehet időt tölteni, ill. rossz idő esetén ott tartózkodni, az épületben étkezést, tisztálkodási dolgokat, stb. elvégezni.
      5.) A szolgálattevés tényét, illetőleg az észrevételeket a megszokott „Jelentés” nyomtatványokon kell megtenni. Lehet önigazolást végezni, jelenleg a „nyalóka” Jelentés-re ragasztásával, illetve a közeljövőben elkészülő (fém) pecséttel történő lepecsételéssel.
      6.) Amennyiben sürgős intézkedést igénylő esemény történik, az épületben erre kijelölt helyen (táblán) megtalálható (lesz) az értesítendő személy neve (valószínűleg Sűdy Péteré, illetve a táblán megjelölt személyé).
      7.) A Kisgyón telephelyen történő szolgálattevés a TeSz kötelező két (2) szolgálatának egyik helyszíne (a másik a Székesfehérvár Sóstó), ennek megfelelően célszerű hozzáállni a tagoknak.
       Ez a Megállapodás jelen állapotában kísérleti jellegűnek tekintendő, és 2008. július 01-től érvényes, a menetközben összegyűlt féléves tapasztalatok alapján a következő, 2009-es évben véglegesíthető.

Székesfehérvár, 2008. június

………………………………….                                            …………………………..………
Kisgyón Bizottság                                                                 Megyei TeSz vezető

 

 

A 2008. 09.18-i sóstói őszi TeSz találkozó megállapodása

      Számos ötlet, javaslat elhangzott a találkozón, ezeket csak részben fogadta el a társaság. Itt csak azok kerülnek szóba, amelyek mint elfogadottak beépítésre kerültek, vagy mint lehetőségek választhatók. A kiindulási alap azonban a már mindenki előtt ismert, a Város-gondnoksággal, illetve a Kisgyón Bizottsággal kötött „Megállapodás”. Ennek megfelelően:

1.) Sóstó bejárások.
      -- Egész évben, tavasztól télig lehet szolgálatot teljesíteni. (Természetesen, esőben-sárban, fagyban-hóban, viharban nem, de télen is előfordulhatnak jobb időjárású időszakok, ilyenkor a városból várható kilátogatás, ezért szolgálat is tehető ellenőrzés gyanánt).
      -- A „Megállapodás”-ban min. 6 óra szerepel a szolgálat időtartamának, melyet többen reklamáltak. Késő ősztől kora tavaszig elfogadható 4 óra ott tartózkodás is szolgálattevésnek.
      -- Felmerült, hogy mint régen, legyen legalább négytagú a szolgálat. Ezt is többen elvetették. A Sóstón ez valóban nem indokolt, célszerű azonban ketten „járőrözni”, bár, mivel a Sóstó felelősök (Márton Edit, és Gáspár Attila helyére is lesz jövő évtől valaki) közül szinte mindig van kinn valaki, a két személyes szolgálat sem igazán feltétlenül szükséges.
      -- Azt majdnem mindenki támogatta, hogy a szolgálattevő viseljen „Természetvédelmi Szolgálat” karszalagot. Akinek ilyen nincs, Márton Edittől kérhet. Végső soron a karszalag nem kötelező, nélküle is lehet szolgálatot teljesíteni, de hatásosabb szalaggal.
      -- A „Megállapodás” szerint az évek óta megszokott „Jelentés”-t az eddig alkalmazott módon használjuk, összegyűjtve, évente számol be a TeSz a Városgondnokságnak a végzett szolgálatokról. Csak intézkedést igénylő észrevételek képeznek a „Jelentés”-en túlmenő lépéseket. Az első értesítendő személy
Márton Edit (06/30/3850487)
      Sóstó-felügyelő. Ha ő nem érhető el,
Spanyárné Halász Szilvia (06/30/2177215)
főkertész, Sóstó-felelőst kell hívni. Vész, ill. rendkívüli esetben (pl. égő nádas) Spanyárnét, vagy közvetlenül
Zákányi Tamás (06/30/9820276)
helyettes városgondnokot kell értesíteni.

2.) Kisgyón.
      -- Tél végétől késő őszig (a zord időjárási viszonyok kivételével) lehet szolgálatokat teljesíteni. Értelemszerűen a fenti általános megállapítások ide is értendők.
      -- A kisgyóni telephely és a környező turistautak ellenőrzése. A turista célpontok közül kiemelt figyelmet érdemel az erdei szentély és a Tűzköves-árok környéke.
      -- A kisgyóni telepen a házak bezártságát kell ellenőrizni, a telep közterületein pedig a padok, asztalok, táblák állapotát, valamint a szemetes konténer környékének rendjét.
      -- Ha látogatók vannak jelen, a szokásos módon hívjuk fel a figyelmüket a megfelelő magatartásra. Nagyobb csoport esetén kérdezzük meg honnan jöttek. Ezt a jelentésben tüntessük fel. (Szükségünk van adatokra a telep kihasználtságáról!).
      -- Segítség: A szolgálatot adó a szövetségi fogadóórán elkérheti a szövetségi ház – volt Volán Ház - kulcsát. Itt a legszükségesebb felszereléssel rendelkezünk. Lehet ételt melegíteni, megmelegedni – szieszta gázkályhánál.
      -- Ha sürgősen elintézendő feladatot észlel a szolgálattavő, akkor értesíteni kell

Sűdy Pétert (06/20-9136224), e-mailben: sudy@tetete.hu, vagy

Nagy József Ödönt (06/30-9272244).

Közvetlen rongáláskor a helyi Polgárőrséget lehet segítségül kérni: ezt még tisztázni kell velük.
      2009. július 01-től Székesfehérvár MJV Önkormányzat Városgondnoksága önálló gazdálkodású (Kft), de teljes önkormányzati tulajdonú egységgé vált. A változás azonban nem érinti a 2008. májusában kötött megállapodást. Szolgálatokat továbbra is a fenti sorokban leírt módon lehet teljesíteni. A 2008. évi TeSz-es sóstói tapasztalatokat hivatalos levél formájában adtuk át a Városgondnokságnak. (lásd következő levél!)

Fejér Megyei Természetbarát Szövetség
Természetvédelmi Szolgálata
8000 Székesfehérvár, Piac tér 12-14.
Tel: 22/316-480       Fax: 22/316-028
www.fejer-tura.hu      info@fejer-tura.hu

Székesfehérvár MJV Városgondnokság
Bozai István városgondnok
Zákányi Tamás műszaki vezető

Tisztelt Bozai István Városgondnok Úr!
Tisztelt Zákányi Tamás Műszaki Vezető Úr!

 

      A Fejér Megyei Természetbarát Szövetség keretein belül működő TeSz (Természetvédelmi Szolgálat) és Székesfehérvár MJV Városgondnokság között 2008-ban kötött együtt-működési megállapodás alapján Szolgálatunk bejárásokat teljesít a Sóstó Természetvédelmi Területen. Egyes tagjaink ezt a szolgálatot meglehetős rendszerességgel végzik, van, aki közvetlen kapcsolatot tart fenn Márton Edit Sóstó-felelőssel, a napi tapasztalatok így többed ízben rövidre zárva jutnak el a felelőshöz.
      Jómagam is, mint városi képviselő, a környezetvédelemért hosszú évekig felelős és a Sóstó természeti környezetének fennmaradásáért szisztematikusan kiálló személy, és mint TeSz vezető is, sok év óta járom, figyelem és feltérképezem az ottani természeti értékeket és életet (éveken keresztül szorosan együtt dolgozva Gáspár Attila felügyelővel).
      Mindezek tükrében, megfigyeléseink alapján néhány dologra, teendőre szeretném felhívni Városgondnok és Műszaki Vezető Úr figyelmét.
      Megfigyeléseinket, javaslatainkat a levélhez csatolt Mellékletbenfoglaltam össze.

Székesfehérvár, 2009. május 14.
Dr. Banizs Károly
TeSz vezető

M e l l é k l e t

A Sóstó bejárások 2008. évi tapasztalatainak összefoglalása és javaslatok egyes teendőkre.
      1.) A 2008-as esztendő vegyes megfigyeléseket hozott az élővilágot illetően. Igen gazdag volt néhány kosborféleség megjelenése. Így számolatlan (akár ezer tő is) mennyiségben volt jelen a
      -- Vitéz kosbor (Orchis militaris), védett, eszmei értéke 5000 Ft,
több száz példányban volt jelen a
      -- Mocsári kosbor (Orchis laxiflora ssp. palustris), védett, eszmei értéke 10.000 Ft.
A korábbi megfigyelésekhez képest jelentős (mintegy 50-60 tő) növekedést mutatott a
      -- Poloskaszagú kosbor (Orchis coriophora), védett, eszmei értéke 10.000 Ft,
viszont lényegesen kevesebb, csupán mintegy kéttucatnyi
      -- Békakonty (Listera ovata), védett, eszmei értéke 5.000 Ft,
volt található, ami kevesebb a korábbi évekhez viszonyítva. Ugyanakkor mintegy tucatnyi tő
      -- Agár kosbor (Orchis morio), védett, eszmei értéke 5.000 Ft,
is megtalálható volt, holott az ezt megelőző évben csak két tő csenevész példány, korábban két évig egyetlen darab sem volt látható.
      Ugyancsak nem volt jelen az előző két évben a bíboros kosbor (Orchis purpurea), sőt 2008-ban sem. Ugyanez mondható a mocsári nőszőfű (Epipactis palustris) esetében is, ami már 3-4 éve „hiánycikk”, igaz ennek élőhelye olyan területen van, és a virágzása belecsúszik a nyár elejébe, ahol és amikor évek óta szárazság van, márpedig ez egy nedvességkedvelő faj.
      A 2008-as esztendő a kardos madársisak (Cephalanthera longifolia) számára sem volt kedvező, holott a korábbi években élőhelyén, bár nem nagy példányszámban, de stabilan jelen volt. Külön kell szólni a pókbangó (Ophrys sphegodes) jelenlétéről a Sóstón. Ez egy fokozottan védett faj (eszmei értéke 100.000 Ft), 2008-ban 6 tövet lehetett számon tartani.
      A Sóstónak ékessége a homoki nőszirom (Iris humilis ssp. arenaria, eszmei értéke 10.000 Ft) is, amiből 2008-ban 5 tő volt található, s mivel a tanösvény jól látható közelségében volt, „annak rendje és módja szerint” le is szedték „lelkes” (vagy inkább lelketlen) látogatók.
      Ami az idei (2009) eddigi tapasztalatokat illeti, a sokáig (március végéig) elhúzódó hideg, és a hirtelen jött meleg felülírta a növények tavaszi éledésének sorrendjét, ami a meg-figyelések számára is torz képet ad. Kevesebb, és kevésbé szép a vitéz kosborok virágzása, a bimbós állapotban levő mocsári kosborról is hasonló megállapítás látszik valósnak. Agár kos-bor már pl. a Vértesben elvirágzott, a Sóstón nem láttunk egyet sem. Ugyanez mondható a bíboros kosborról is. Kevés a békakonty is, pontosabban levélzetét illetően a tövek száma a múlt évihez hasonló, de egy részük nem nevelt virágot. A többiről virágról egyelőre nem lehet még bármit is mondani.
      A fákat illetően a legszembetűnőbb a Belső-tó erdőben végzett fakivágások voltak, melyet az erdő kezelője nem egészen a megállapodás szerint végzett el, számos, még sokáig teljesen életképes fa is kivágásra került. Az új telepítés viszont jól fejlődik.
      A télvégi bőségesebb csapadék, bár fogyatkozóban, de még tartja magát a tó nyíltvízi részén, ennek megfelelően élénk a vízimadár élet, igaz, elég egyoldalú, legalább 90%-ban ezt az élénk és nagyszámú mozgást a szárcsák (Fulica atra) alkotják. Előfordul évek óta egy-két pár tőkés réce (Anas platyrhynchos), ez év tavaszán találkozhattunk a barátrécével (Aythya ferina) is. 2008-ban 3-4 pár bütykös hattyú (Cygnus olor) is volt, idén eddig egy pár volt a jellemző. A nagy kócsagok (Casmerodius albus) is 2008-ban voltak többen, ebben az évben szórványosan jelennek meg néha.
      A parti fecskék (Riparia riparia) két éven át hiányoztak, állítólag Afrikában ritkította meg őket valami vírusos betegség. Ez évben 3 pár megjelent, remélhetőleg pár éven belül újra nagyobb kolóniává válnak. A gyurgyalagok (Merops apiaster) minden évben május 10-13. között szoktak megérkezni. Most is „menetrendszerűen” megjelentek, hogy mennyi család jött meg, még nem tudni pontosan. Ezen a télen jelentős leomlások keletkeztek a Lődombo-kon úgy a gyurgyalag, mint a parti fecske telep mentén. A parti fecskék egyébként is 3-5 évente új odúkat vájnak egészségügyi okokból. Ezért mindenképpen új „fal” felületeket kell kialakítani mindkét faj számára, nehogy a következő években elhagyják a Lődombokat. Le-hetőleg egynapos akcióban, június elején célszerű a munkát elvégezni, az információs táblától nézve jobbra a befelé-hátrafelé nyúló, jelenleg teljesen leomlott területen, illetve balra legfelül a leomlott felső „lépcső”-nél.
      A kétéltűek, illetve hüllők tekintetében 2008-ban több megfigyelés volt a mocsári teknősökre (Emys orbicularis), a vízisiklókra (Natrix natrix), fürge gyíkokra (Lacerta agilis). Mindhárom faj védett.
      Az elmúlt évben, a nagyobb emlősállatokat illetően, mezei nyúllal (Lepus europaeus) és őzzel (Capreolus capreolus) is találkozhattunk, az idén csak a nyúlra volt megfigyelés. A rókalyuknál is találtunk friss nyomokat, de állatot (Vulpes vulpes) nem figyeltünk meg.

Székesfehérvár, 2009. május 14.

www.fejer-tura.hu
www.webszerk.hu