SZABÁLYZAT

AZ MTSZ KITÜNTETÉSEK
ODAÍTÉLÉSÉRÕL

Az MTSZ Elnökségének döntése értelmében az évente adományozható kitüntetések feltételei és formái a következõk:

1. A felterjesztések beérkezési határideje minden év április 30.

2. Kitüntetési javaslatot csak a kiadott formanyomtatványon lehet benyújtani. Kivétel: Természetbarát Emlékérem.

3. Kitüntetésre bárki tehet javaslatot, a
javaslattételhez be kell szerezni az MTSZ két tagszervezetének
ajánlását.

4. A kitüntetés átadására a Természetjárók
Napja központi ünnepségen kerül sor. Kivétel: Természetbarát
Emlékérem.

5. A helyszínen át nem vett kitüntetés
felterjesztõhöz való eljuttatásáról az MTSZ központja gondoskodik.

6. A kitüntetéshez pénzjutalom nem
tartozik.

7. A kitüntetett a kitüntetés átvételére
történõ utazásnál útiköltség-térítésben részesül.

8. Az el nem fogadott javaslatokról -
indoklással - az MTSZ központ írásban értesíti a felterjesztõket.

9. Ugyanaz a személy 5 éven belül ismételten nem tüntethetõ ki.

10. Egy személy csak egy fajta kitüntetésre terjeszthetõ fel.

11. Kitüntetésre csak érvényes MTSZ
igazolvánnyal rendelkezõ tag javasolható.

12. A kitüntetettekrõl az MTSZ központjában
naprakész nyilvántartást kell vezetni.

13. A szabályzat, a kategória-leírás és az adatlap az MTSZ központjában, a megyei és kerületi bizottságoknál/szövetségeknél szerezhetõ be.

14. A természetbarát szervezetek jubileumi évfordulóira adományozható emlékérem kérelmét - a többi kitüntetési formától eltérõen - legalább fél évvel az esedékesség elõtt kell benyújtani.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

- a szervezet történetének és természetbarát tevékenységének rövid leírását (legfeljebb 2 oldal), az alapítástól - esetleg az elõdszervezet, vagy jogelõd tevékenységét is beleértve - napjainkig,

- az alapító okirat, vagy egyéb igazoló dokumentum másolatát,

- a jubileumi ünnepség (közgyûlés) idõpontját
és helyszínét.

15. Szövetségen kívüliek részére
adományozandó emlékérem kérelemnek tartalmaznia kell a kitüntetendõ által
végzett tevékenység részletes leírását.

A szabályzatot az MTSZ Elnöksége 2005.
február 12-i ülésén jóváhagyta.

Évente adományozható
kitüntetések

Természetjárás fejlesztéséért “ARANY”
fokozat

A természetjárás fejlesztése érdekében
kifejtett komplex tevékenységért.

- legalább 25 éves aktív
tevékenység

- túravezetõi, túrázói minõsítés
megléte

- hazai és nemzetközi túrák, túramozgalmak
szervezése

- testületben végzett munka (testületi
tagság, vezetõi tevékenység) minimum 12 évig

- oktatási, nevelési feladatok
ellátása

- évente legfeljebb 3 db adható ki

Természetjárás fejlesztéséért “EZÜST”
fokozat

A természetjárás fejlesztése érdekében
kifejtett komplex tevékenységért.

- legalább 15 éves aktív
tevékenység

- túravezetõi és túrázói minõsítés
megléte

- testületben végzett munka (testületi
tagság, vezetõi tevékenység) minimum 8 évig

- oktatási, nevelési tevékenység

- évente legfeljebb 5 db adható ki

Természetjárás fejlesztéséért “BRONZ”
fokozat

A természetjárás fejlesztése érdekében
kifejtett komplex tevékenységért.

- legalább 10 éves aktív
tevékenység

- túravezetõi vagy túrázói minõsítés
megléte

- aktív szervezõmunka

- oktatási, nevelési tevékenység

- évente legfeljebb 10 db adható
ki

Dr. THIRRING GUSZTÁV
Emlékérem

Kimagasló természetjáró irodalmi,
ismeretterjesztõ tevékenységért.

- legalább 5 éves folyamatos publicisztikai
tevékenység (mikor, mit, hol? részletes felsorolással)

- évente legfeljebb 2 db adható ki

CZÁRÁN GYULA Emlékérem

Kiemelkedõ technikai munkáért

- legalább 5 éves folyamatos tevékenység
(útjelzések, turistalétesítmények karbantartása, térképészeti munka)

- évente legfeljebb 5 db adható ki

Dr. TÉRY ÖDÖN
Emlékérem

Kimagasló szervezési
tevékenységért

- legalább 5 éves folyamatos tevékenység
túrák, táborok, események szervezésében

- évente legfeljebb 5 db adható ki

GÁBOR IGNÁC Emlékérem

Kimagasló ifjúság (utánpótlás) nevelési
tevékenységért

- legalább 5 éves folyamatos tevékenység,
melyet az iskolás korosztály körében a természetjárás megszerettetése érdekében
fejt ki

- évente legfeljebb 3 db adható ki

Dr. PÁPA MIKLÓS
Emlékérem

A túravezetõképzés területén kifejtett
kimagasló tevékenységért

- legalább 5 éves folyamatos tevékenység
(mikor, hol, mi? részletes felsorolással)

- évente legfeljebb 2 db adható ki

TERMÉSZETBARÁT EMLÉKÉREM (PLAKETT) +
OKLEVÉL

Kitüntetés természetbarát szervezetek
részére

- a szervezet jubileumi évfordulóin (10, 25,
50, 75, 100 év) igény szerint

- egyéb kiemelkedõ tevékenység alapján,
évente legfeljebb 1 db adható ki

A természetbarát mozgalmat kiemelkedõ módon
segítõ szervezet vagy egyén része, amely/aki nem a szövetség keretein belül
fejti ki tevékenységét.

Évente legfeljebb 1 db adható
ki.