A Fejér Megyei Természetbarát Szövetség által alapított FEJÉR MEGYE TERMÉSZETJÁRÁSÁÉRT
emlékplakett kitüntetési szabályzata

A Fejér Megyei Természetbarát Szövetség Küldöttközgyûlése által alapított és az Elnökség által kidolgozott kitüntetés kategóriái, feltételei és követelményei a következõk:


Egyéni kategória. Csak MTSZ tag javasolható. Aktív elnökségi tag elsõ ciklusban nem tüntethetõ ki. A természetjárás fejlesztése érdekében kifejtett komplex - vagy egy szakterületen kiemelkedõ - legalább 5 éves folyamatos, aktív tevékenységért. Felterjesztõje a tagszervezet vagy az elnökség. Évente legfeljebb 5 db adható ki.


1. Természetbarát tagszervezet kategóriája. A tagszervezet egyéb kiemelkedõ tevékenysége alapján. Felterjesztõje az elnökség. Évente legfeljebb 1 db adható ki.

2. A természetbarát mozgalmat kiemelkedõ módon segítõ egyén, vagy szervezet kategóriája. Nem szövetségi tag részére, aki szponzorálással, anyagi támogatással, vagy egyéb módon fejti ki tevékenységét. Felterjesztõje a tagszervezet vagy az elnökség. Évente legfeljebb 1 db adható ki.


3. A felterjesztések beérkezési határideje minden év március 31. Azonos az MTSZ kitüntetések határidejével. Mindkét kitüntetésre fel lehet terjeszteni, de amennyiben az MTSZ kitüntetést abban az évben a felterjesztett megkapta, a megyei kitüntetést az illetõ nem kaphatja meg, a következõ évben újra felterjeszthetõ.


4. A kitüntetési javaslatokat a kiadott formanyomtatványon lehet benyújtani, és csak az abban leírtakat veszi figyelembe az elnökség. Az adathiányos és formai hibás javaslatot érdemi elbírálás nélkül elutasítjuk.


5. Az adatok valódiságát a természetjáró tagszervezet vezetõje, vagy helyettese aláírásával és bélyegzõvel igazolja.


6. Az el nem fogadott javaslatokról - indoklással - az Elnökség írásban értesíti a felterjesztõt.


7. A kitüntetés átadására a Fejér Megyei Természetbarát Találkozón szeptemberben kerül sor. A kitüntetéshez pénzjutalom nem tartozik, de a kitüntetett az ünnepségre történõ utazásnál útiköltség térítésben részesül.


8. Ugyanaz a személy (tagszervezet) 5 éven belül ismételten nem tüntethetõ ki. Az el nem fogadott javaslat a következõ évben megismételhetõ.


9. A kitüntetettekrõl a Szövetség központjában naprakész nyilvántartást kell vezetni.


10. A szabályzat és az adatlap a Szövetség központjában beszerezhetõ, illetve korlátlanul másolható.

11. Jelen Szabályzatot a Fejér Megyei Természetbarát Szövetség elnöksége a 2001. november 8-i ülésén jóváhagyta.


Adatlap letöltése nyomtatható formátumban (rtf dokumentum)