A Fejér Megyei Természetbarát Szövetség által alapított

"FEJÉR MEGYE TERMÉSZETJÁRÁSÁÉRT"

emlékplakett kitüntetési szabályzata A Fejér Megyei Természetbarát Szövetség Küldöttközgyûlése által alapított és az Elnökség által kidolgozott kitüntetés kategóriái, feltételei és követelményei a következõk:

Egyéni kategória. Csak MTSZ tag javasolható. Aktív elnökségi tag elsõ ciklusban nem tüntethetõ ki. A természetjárás fejlesztése érdekében kifejtett komplex - vagy egy szakterületen kiemelkedõ - legalább 5 éves folyamatos, aktív tevékenységért. Felterjesztõje a tagszervezet vagy az elnökség. Évente legfeljebb 5 db adható ki. 1. Természetbarát tagszervezet kategóriája. A tagszervezet egyéb kiemelkedõ tevékenysége alapján. Felterjesztõje az elnökség. Évente legfeljebb 1 db adható ki. 2. A természetbarát mozgalmat kiemelkedõ módon segítõ egyén, vagy szervezet kategóriája. Nem szövetségi tag részére, aki szponzorálással, anyagi támogatással, vagy egyéb módon fejti ki tevékenységét. Felterjesztõje a tagszervezet vagy az elnökség. Évente legfeljebb 1 db adható ki. 3. A felterjesztések beérkezési határideje minden év március 31. Azonos az MTSZ kitüntetések határidejével. Mindkét kitüntetésre fel lehet terjeszteni, de amennyiben az MTSZ kitüntetést abban az évben a felterjesztett megkapta, a megyei kitüntetést az illetõ nem kaphatja meg, a következõ évben újra felterjeszthetõ. 4. A kitüntetési javaslatokat a kiadott formanyomtatványon lehet benyújtani, és csak az abban leírtakat veszi figyelembe az elnökség. Az adathiányos és formai hibás javaslatot érdemi elbírálás nélkül elutasítjuk. 5. Az adatok valódiságát a természetjáró tagszervezet vezetõje, vagy helyettese aláírásával és bélyegzõvel igazolja. 6. Az el nem fogadott javaslatokról - indoklással - az Elnökség írásban értesíti a felterjesztõt. 7. A kitüntetés átadására a Fejér Megyei Természetbarát Találkozón szeptemberben kerül sor. A kitüntetéshez pénzjutalom nem tartozik, de a kitüntetett az ünnepségre történõ utazásnál útiköltség térítésben részesül. 8. Ugyanaz a személy (tagszervezet) 5 éven belül ismételten nem tüntethetõ ki. Az el nem fogadott javaslat a következõ évben megismételhetõ. 9. A kitüntetettekrõl a Szövetség központjában naprakész nyilvántartást kell vezetni. 10. A szabályzat és az adatlap a Szövetség központjában beszerezhetõ, illetve korlátlanul másolható. 11. Jelen Szabályzatot a Fejér Megyei Természetbarát Szövetség elnöksége a 2001. november 8-i ülésén jóváhagyta. Adatlap letöltése nyomtatható formátumban

FMTSZ   Arany jelvényes minõsítések

FMTSZ   Ezüst jelvényes minõsítések

FMTSZ   A "Közép-Dunántúli Piros" túra Fejér megyei szakaszának teljesítõi

FMTSZ   Fejér Megye Természetjárója

FMTSZ   Fejér Megye Természetjárásáért - szabályzat

FMTSZ   Fejér Megye Természetjárásáért kitüntetettjei

FMTSZ   Az MTSZ minõsítési szabályzata

FMTSZ   Szabályzat az MTSZ kitüntetések odaitélésõrõl

FMTSZ   Magyar Természetbarát Szövetség kitüntetettjei

FMTSZ   Fejér Megye Diáksportjáért kitüntettejei

FMTSZ   Filep László Díj, a kiemelkedõ természetvédelmi tevékenységért

FMTSZ   Kitüntetettek fényképei